FAVOR PRICE

Strona Główna

News

Premiery

Przepisy

Pobierz

FAQ

Funkcje

Gazetki

Regulamin

Prywatność

Kontakt

Regulamin aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego Favor Price

§1

Definicje

1. Favor Trade, autor - FAVOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Wólka Dobryńska 59B, 21-512 Zalesie, REGON: 367164645, NIP: 5372637713.
2. Favor Price, aplikacja - darmowa aplikacja mobilna umozliwiająca dostęp oraz porównanie najkorzystniejszych ofert i cen rynkowych.
3. Serwis internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Favor Trade działąjący pod adresem www.favorprice.pl
4. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu
5. Użytkownik - użytkownik korzystający z aplikacji bądź serwisu internetowego

§2

Opis funkcjonalności i ogólne warunki korzystania

1. Właścicielem aplikacji oraz serwisu internetowego jest Favor Trade.
2. Użytkownik może pobrać, zainstalować i bezpłatnie korzystac z aplikacji oraz serwisu internetowego.
3.Użytkownikiem aplikacji oraz serwisu internetowego może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu internetowego lub pobrała i zainstalowała aplikację na urządzeniu mobilnym oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji bądź korzysta z aplikacji w swojej podstawowej funkcjonalności w której aplikacja nie pobiera, ani nie przesyła żadnych danych osobowych użytkownika, a wyłącznie dane nie posiadające takiego charakteru, tj. dane statystyczne, demograficzne oraz dotyczące użytkowania samej aplikacji i serwisu internetowego.
4. Zainstalowanie aplikacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowienia regulaminu.
5. Równoznaczne z rejestracją w ramach aplikacji jest zalogowanie się do niej za pomocą posiadanego przez Użytkownika konta Google+.
6. Użytkownik może posiadać jedno konto.
7. Prawidłowe korzystanie z aplikacji jest możliwe wyłącznie poprzez urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 5.0 lub nowszej oraz zapewniającego stały dostęp do sieci Internet.
8. Korzystanie z programów umozliwiających blokowanie reklam może szkodliwie wpłynąć na działanie aplikacji i serwisu internetowego.
9. Zabronione jest korzystanie w ramach aplikacji i serwisu internetowego ze szkodliwych programów.
10. Zabronione jest korzystanie z aplikacji i serwisu internetowego w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.
11. Szczególnie zabronione jest korzystanie z aplikacji i serwisu internetowego w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, zarobkową lub komercyjną.
12. Użytkownik korzysta z aplikacji i serwisu internetowego na własną odpowiedzialność.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie.
14. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z aplikacji oraz serwisu internetowego

§3

Sposób składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem aplikacji

1. Użytkownik w każdym czasie pisemnie na adres Siedziby: FAVOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Wólka Dobryńska 59B, 21-512 Zalesie lub poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej operatora: admin@favorprice.pl
2. Rekalmacja powinna zawierać opis problemu oraz dane zgłaszającego.
3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od prawidłowo zgłoszonej i kompletnej reklamacji dotyczącej wersji produkcyjnej aplikacji
4. W ramach otwartych testów aplikacji prosimy o składanie pytań i propozycji zamiast reklamacji

§4

Informacje dotyczące praw autorskich

1. Wszelkie treści zamieszczone w aplikacji oraz serwisie internetowym (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm.) i są własnością Favor Trade. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
2. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Naruszenie opianych w niniejszym paragrafie praw autora może skutkowac odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§5

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Polityki prywatności dostępnej pod adresem www.favorprice.pl/polityka oraz na podstawie zgody użytkownika, udzielanej przy uruchomieniu aplikacji w funkcji rozszerzonej. W przypadku braku zgody użytkownika, jakiekolwiek jego dane nie będą przetwarzane.

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.favorprice.pl/regulamin.
2. Zmiany dokonane w regulaminie wiążą uzytkownika o ile został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
3. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Favor Price © 2020