FAVOR PRICE

Strona Główna

News

Premiery

Przepisy

Pobierz

FAQ

Funkcje

Gazetki

Regulamin

Prywatność

Kontakt

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem url: www.favorprice.pl, aplikacji mobilnej Favor Price oraz wszelkich innych miejsc w których są przetwarzane dane statystyczne albo dane osobowe.
2. Aplikacja mobilna oraz strona internetowa w swojej podstawowej funkcjonalności nie pobiera, ani nie przesyła żadnych danych osobowych użytkownika, a wyłącznie dane nie posiadające takiego charakteru, tj. dane statystyczne, demograficzne oraz dotyczące użytkowania samej aplikacji i serwisu internetowego.
3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) jest: FAVOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Wólka Dobryńska 59B, 21-512 Zalesie, REGON: 367164645, NIP: 5372637713.
4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: admin@favorprice.pl
5. Operator jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie oraz aplikacji mobilnej.
6. Serwis oraz aplikacja mobilna mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:
a) kontaktowanie się z użytkownikiem danego Produktu w celach informacyjnych lub w celach marketingowych;
b) dostarczanie informacji o wyszukiwanych i porównywanych ze sobą produktach czy usługach, które nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
7. Serwis oraz aplikacja mobilna realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane na urządzeniu użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponen-tów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl
2. Aplikacja mobilna jest dostępna w sklepie Play

4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych użytkownika

1. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Powyższe dotyczy firmy hostingowej na zasadzie powierzenia.
2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora:
a) dostępu do danych osobowych użytkownika,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
4. Na działania administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do obsługi Serwisu i Aplikacji mobilnej.
6. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis i aplikacja mobilna korzystają z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub urządzenia mobilnego z którego korzysta.
2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www bądź aplikacji mobilnej
Favor Price © 2020